Jaarlijks keren wij, in het kader van onze doelstelling, een deel van het batig saldo uit aan door ons gekozen goede doelen.

Bij de keuze van deze organisaties wegen wij onder meer mee in hoeverre er een lokale component is in de activiteiten van de betreffende organisatie. En kunnen en willen betrokkenen bij die organisatie in enige vorm deel hebben aan de organisatie van onze vierdaagse of de andere wandelingen.

De goede doelen voor 2019 zijn vastgesteld, uit het batig saldo van de vierdaagse 2019 worden donaties gedaan aan:

Stichting Vier het Leven (4hetleven.nl)
Stichting Goois Natuurreservaat (gnr.nl)
Scouting Maggy Lekeux(maggylekeux.nl)
Stichting Anton Huiskens (antonhuiskes.nl)

Uit het batig saldo van de vierdaagse 2018 zijn donaties gedaan aan:

Totaal hebben we in 2018 circa € 15.000 kunnen uitkeren.

In 2017 is eenzelfde bedrag uitgekeerd aan:

  • Stichting Vier het Leven
  • Stichting Goois Natuurreservaat
  • Historische Kring Eemnes en Vivium Zorggroep