Jaarlijks keren wij, in het kader van onze doelstelling, een deel van het batig saldo uit aan door ons gekozen goede doelen.

Bij de keuze van deze organisaties wegen wij onder meer mee in hoeverre er een lokale component is in de activiteiten van de betreffende organisatie. En kunnen en willen betrokkenen bij die organisatie in enige vorm deel hebben aan de organisatie van onze vierdaagse of de andere wandelingen.

Uit het batig saldo van de vierdaagse 2019 werden donaties gedaan aan:

In 2018 zijn donaties gedaan aan: